Informacja o pośrednikach transakcyjnych

Miejski Klub Sportowy Puszcza wypłacił łącznie kwotę 17 300 zł netto
pośrednikom transakcyjnym, z tytułu zawartych umów pośrednictwa, w
okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.”