Głosuj na nasze zadania!

Po raz kolejny bierzemy udział w rywalizacji o środku z niepołomickiego budżetu obywatelskiego. Tym razem za cel postawiliśmy sobie doposażenie świetlicy piłkarskiej oraz zakup urządzeń multimedialnych do budynku klubowego.

Nasze zadania warte są kolejno 5500 tysiąca złotych oraz 12 tysięcy złotych. To zaledwie kilkanaście procent całego budżetu dla osiedla: Niepołomice Śródmieście. Realizacja tychże zadań pozwoli nam jeszcze przygotować jeszcze lepszą ofertę szkoleniową dla wszystkich piłkarzy i piłkarek w naszym klubie.

Tegoroczne głosowanie potrwa od 10 do 17 września. O wyborze projektów do realizacji decydują w drodze bezpośredniego, jawnego głosowania mieszkańcy gminy, którzy są zameldowani na terenie gminy Niepołomice oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat.

Głosowanie odbywa się:

w punktach informacyjnych, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;

poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego,

formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych niepolomice.budzet-obywatelski.org.

Numery naszych zadań to:

18 – Stroje dla małych piłkarzy (Niepołomice Śródmieście)

50 – Świetlica Piłkarska (Niepołomice Śródmieście)

52 – Urządzenia multimedialne w budynku klubowym MKS Puszcza Niepołomice (Niepołomice Śródmieście)