Informacja o pośrednikach transakcyjnych

Miejski Klub Sportowy Puszcza wypłacił łącznie kwotę 17 300 zł netto
pośrednikom transakcyjnym, z tytułu zawartych umów pośrednictwa, w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.