Licencja dla Puszczy!

Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła wnioski klubów I i II ligi występujących o przyznanie licencji na grę w sezonie rozgrywkowym 2022/2023. 

Komisja postanowiła przyznać Puszczy Niepołomice licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2022/2023.