Mamy licencję

W piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych, na którym rozpatrywano wnioski pozostałych Klubów I ligi. Licencji na grę na zapleczu ekstraklasy nie otrzymały Arka Gdynia, GKS Katowice, Kolejarz Stróże oraz Okocimski Brzesko.  


• Arce Gdynia odmówiono przyznania licencji w związku z naruszeniem kryterium F.01 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego tzn. Klub nie uregulował zobowiązań finansowych w stosunku do podmiotów objętych ochroną licencyjną, wynikających z przedmiotowego kryterium oraz złożył sprawozdanie finansowe niespełniające minimalnych wymagań co do treści oraz wymagań w zakresie rachunkowości.

• GKS Gieksie Katowice odmówiono przyznania licencji w związku z naruszeniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego tzn. Klub nie uregulował zobowiązań finansowych w stosunku do podmiotów objętych ochroną licencyjną, wynikających z przedmiotowego kryterium oraz nie przedstawił zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach do Urzędu Skarbowego.

• Okocimskiemu Brzesko odmówiono przyznania licencji w związku z naruszeniem licznych kryteriów wynikających z pkt. 7 (Infrastruktura) Podręcznika Licencyjnego.

• Kolejarzowi Stróże odmówiono przyznania licencji w związku z naruszeniemwynikających z pkt. 6 (kryteria sportowe), pkt.7 (kryteria Infrastrukturalne) oraz pkt.8 (kryteria Personelu i Administracji) Podręcznika Licencyjnego.

• Licencję bez żadnych sankcji i nadzorów na grę w I lidze otrzymały następujące Kluby: Flota Świnoujście oraz Stomil Olsztyn.

• Licencję na grę w I lidze z nadzorem Infrastrukturalnym otrzymały następujące Kluby: Puszcza Niepołomice, Sandecja Nowy Sącz oraz Olimpia Grudziądz.

• Na klub Sandecja Nowy Sącz nałożono nadzór w związku z prowadzoną modernizacją/przebudową stadionu. Klub ukarano jednocześnie karą ostrzeżenia w związku zezłożeniem niekompletnej dokumentacji wynikającej z kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.

• Na Puszczę Niepołomice nałożono nadzór w związku z prowadzoną modernizacją/przebudową stadionu.

• Na Olimpię Grudziądz nałożono nadzór w związku z naruszeniem kryterium I.19 Podręcznika Licencyjnego tj. brak wymaganych przepisami przedmiotowego kryterium siedzisk w sektorze kibiców gości – Komisja jednocześnie zobowiązała Klub do montażu miejsc siedzących z oparciami zgodnie z wymogami licencyjnymi do dnia 31 lipca 2014 roku.

• Licencję na grę w I lidze z nadzorem finansowym otrzymała Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Nadzór finansowy nałożono w związku z nie przedstawieniem danych finansowych zgodnych z pkt.10.2 ust.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2014/2015.

Od powyższych decyzji przysługuje Klubom odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w terminie 5 dni.

 

/PZPN/