Puszcza Niepołomice włączyła się do akcji Szlachetna Paczka!

Puszcza Niepołomice co roku włącza się do akcji Szlachetna Paczka. Nie inaczej było i tym razem, gdzie drużyna i pracownicy Klubu pomogli jednej z wybranych rodzin. Ubrania, środki chemiczne, artykuły spożywcze, a także dywan i nowe drzwi to przedmioty, które teraz będą służyć całej rodzinie.

Serdeczne podziękowania za wsparcie kierujemy dla supermarketu Lewiatan na Jazach!

Komu pomaga Szlachetna Paczka?

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.