Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Dokonano ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań przez kluby sportowe niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Niepołomice.

Na realizację zadania „Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży” otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w kwocie 60 000 zł.