Stadion Miejski w Niepołomicach

Stadion Miejski

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów od lutego do grudnia 2018 roku.
Prócz nowych terminów wywozów odpadów w 2018 roku na terenie naszej gminy zmieni się system odbioru odpadów zielonych (trawa, liście i spady owocowe). Zostaną wprowadzone ograniczenia do ilości odpadów zielonych oraz znikną kontenery zlokalizowane na terenie sołectw. Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Od nowego roku każde gospodarstwo przed pierwszym odbiorem odpadów zielonych zostanie wyposażone w komplet 50 worków na cały sezon. Odbiór worków musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem mieszkańca na liście, którą będzie posiadał przedstawiciel firmy podczas ich wydawania na przełomie marca i kwietnia. Worki na odpady zielone będą innego koloru niż worki na odpady bio (odpady spożywcze i kuchenne).

Nie będzie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w dodatkowe ilości worków na odpady zielone.