Wynagrodzenie pośredników transakcyjnych

Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wypłacił łącznie 11 000 złotych netto z tytułu zawartych umów pośrednictwa transakcyjnego.