Wynagrodzenie pośredników

Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku wypłacił łącznie 55024,98 złotych brutto z tytułu zawartych umów pośrednictwa transakcyjnego.