#GraDlaŻycia – Szymon Bobowski o najważniejszych zasadach pierwszej pomocy

11 września 2021 to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy to doskonały moment, by przypomnieć sobie i zapoznać się z jej zasadami. O udzielaniu pierwszej pomocy i najważniejszych kwestiach związanych z pierwszą pomocą opowiedział nam klubowy fizjoterapeuta – Szymon Bobowski. 

Podstawowe pytanie odnośnie pierwszej pomocy – kiedy jej udzielamy?

Pierwszej pomocy udzielamy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia i zdrowia człowieka poszkodowanego oraz zminimalizowań powikłań.

Czy do udzielenia pierwszej pomocy potrzebujemy specjalistycznego sprzętu?

Aby udzielić pierwszej pomocy nie potrzeba wyspecjalizowanego sprzętu. Żeby bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy powinniśmy używać rękawiczek lateksowych, bądź nitrylowych. Jeśli ich nie posiadamy, można na ręce założyć worek foliowy lub jakikolwiek wodoodporny materiał. Ważne jest, aby po udzieleniu pomocy umyć i zdezynfekować ręce.

Co powinniśmy zrobić przed udzieleniem pierwszej pomocy? Jakie są niezbędne kroki przed podjęciem akcji?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć jest ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku oraz osób znajdujących się w tym miejscu. Następnie przechodzimy do oceny przytomności poszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie jest przytomny należy sprawdzić oddech. Po pierwsze udrożniamy drogi oddechowe, a następnie nasłuchujemy czy poszkodowany oddycha, jak i czy unosi się jego klatka piersiowa (jeśli mamy wątpliwości, czy poszkodowany oddycha poprawnie, postępujemy tak, jakby nie oddychał). W przypadku gdy stwierdzimy, że poszkodowany nie oddycha, prosimy osobę obok o zawiadomieni służb ratunkowych, a sami przystępujemy do reanimacji (jeśli nie mamy osoby, która może nam pomóc, to sami najpierw dzwonimy po pomoc, a następnie udzielamy pomocy). Kładziemy splecione ręce na mostku poszkodowanego, wykonując 100/120 uciśnięć na minutę. Jeżeli dostępne jest AED (Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator) używamy go. Kontynuujemy reanimację aż do przybycia ratowników medycznych.

Czy każdy z nas może udzielić pierwszej pomocy?

Każdy z nas może i ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co ważne pamiętaj, że nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą. Nie popełnisz przestępstwa, jeżeli nie udzielisz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

Czy są wyjątki od udzielenia pierwszej pomocy?

Jak wspomniałem wcześniej, każdy z nas może i ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Wyjątkiem od obowiązku udzielenia pierwszej pomocy jest sytuacja, gdy w trakcie udzielenia pierwszej pomocy zagrażamy siebie lub innej osoby utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, lub gdy do udzielenia pomocy konieczne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

Czy jest określony czas, przez który mamy udzielać pierwszej pomocy?

Pomocy powinniśmy udzielać, aż do pojawienia się służ medycznych.