Rezygnacja Prezesa odrzucona

Decyzją członków Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu prezes klubu Jarosław Pieprzyca pozostaje na stanowisku. 

Jarosław Pieprzyca w czasie swojego wystąpienia złożył rezygnację. Zgodnie z klubowym statutem musi ona zostać przyjęta przez obecnych na zebraniu. W wyniku głosowania rezygnacja zdecydowaną większością głosów została odrzucona.