Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na dzień 22 grudnia 2013 roku. Spotkanie odbędzie się w siedzibie klubu. Początek zaplanowano na 14.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu za okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 22 grudnia 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostania w Zarządzie Klubu Pana Jarosława Pieprzycy
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

/MB/