ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Dokonano ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań przez kluby sportowe niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Niepołomice.
Na realizację projektu „Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży” w roku 2024 otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w wysokości 90 000 zł!